Yeni yapılan binalar için yenilenebilir enerji zorunluluğu getirildi

Yeni yapılan binalar için yenilenebilir enerji zorunluluğu getirildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme, Türkiye’nin “2053 net sıfır emisyon binalar” hedefi için önemli bir basamak taşı. Yapılan düzenlemeyle birlikte 1 Ocak 2023’ten itibaren yeni binaların kullandığı enerjinin bir kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu olacak.

Türkiye’nin “2053 net sıfır emisyon binalar” için 1 Ocak 2023 tarihinde “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine geçiş yapılacak. Yeni yapılan düzenlemeye göre, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfı en az “B” olmak zorunda. Ayrıca bu binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5’i güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak.

Isı yalıtımı iyileştirilecek

Yapılacak bu tip yeni binalar için geçerli olan “C” enerji performansının “B”ye çıkartılmasıyla birlikte ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemelerinin kalınlığı da en az 2cm artacak. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul’da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara’da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Bu bağlamda pençelerin de ısı yalıtım performansı iyileştirilecek. Yapılan bu düzenlemeyle birlikte binaların aynı ısınma seviyesinde yüzde 25 daha az enerji tüketmesi sağlanacak.

2025’te ise yüzde 10 yenilenebilir enerji zorunlu

Yapılan yeni düzenleme sayesinde, 1 Ocak 2023’ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat verilmeyecek. 1 Ocak 2025‘ten itibaren ise 2 bin metrekare üzeri tüm binaların enerjilerinin en az yüzde 10’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmesi zorunlu hale getirildi.

Yasa düzenlemesinin uygulanmasıyla birlikte Türkiye’nin enerji ithalatı faturasında yıllık 10 milyar lira düzeyinde bir tasarrufun sağlanması hedefleniyor. 2025 yılına gelindiğinde ise bu sayının 15 milyar liraya ulaşması planlanıyor.

Türkiye’deki binalar ne kadar enerji verimli?

Net sıfır hedefleri için konut ve binaların enerji tüketiminin düşürülmesi ve bu enerjinin de yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi son derece önemli. Enerji performans derecesinin C seviyesinden B seviyesine çıkması Türkiye’nin hedefleri için önemli ancak daha çıkılması gereken çok basamak var.

Gelişmiş ülkelerdeki binaların ısıtma ve soğutmaya yönelik metrekareye düşen yıllık enerji tüketimi 30-50 kW arasında. Bu, güçlü bir yalıtımın yapıldığının bir göstergesi. Ülkemizdeki binalar ise halen daha 120-150 kW seviyelerinde bir tüketime sahip. Öte yandan yapılan yeni düzenlemeyle hem bina ömrünün uzatılması hem de faturaların yüzde 20’ye varan düşmesi bekleniyor.

YORUMLAR YAZ