Türkiye, üçüncü çeyrekte büyüdü!

Türkiye, üçüncü çeyrekte büyüdü!

Finans ve sigorta faaliyetleri 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 21.6 arttı.

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 21.6, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13.9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12.6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7.6, hizmet faaliyetleri yüzde 6.9, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4.9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4.1, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1.1 ve sanayi yüzde 0.3 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 14.1 azaldı.

GSYH 4 TRİLYON TL

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.6 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 120.5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon TL oldu. GSYH’nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 241 milyar 523 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 19.9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 8.5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1.3 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN PAYI YÜZDE 26’YA GERİLEDİ

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12.6, ithalatı ise yüzde 12.2 arttı.

İşgücü ödemeleri, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 96.2, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 123 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29.5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 26.3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 54.1 iken yüzde 54.8 oldu.