Sanayici ocakta daha iyimser: İnşaatta güven artıyor

Sanayici ocakta daha iyimser: İnşaatta güven artıyor

İmalat sanayinde faaliyet gösteren bin 751 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen değerlendirmeye göre, içinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8.7‘ye yükseldi. Aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 73.8’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 17.5‘e geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış RKGE-MA ise, bir önceki aya göre 1.8 puan artarak 103.4 seviyesinde gerçekleşti.

İNŞAATTA ARTIŞ

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi. Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu da, Ocak 2023 döneminde güven endeksinin hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düştüğünü, inşaat sektöründe ise arttığını açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık 2022’ye göre hizmet sektöründe yüzde 1.7 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0.6 arttı. Hizmet sektörü güven endeksi 118.1, perakende ticaret sektörü güven endeksi 126.2, inşaat sektörü güven endeksi 93.2 oldu.

KAPASİTE KULLANIMI AZALDI

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), Ocak 2023’e ait İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA) verisini de paylaştı. Ocakta, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.751 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO-MA, bir önceki aya göre 0.6 puan azalarak yüzde 75.8 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1.2 puan azalarak yüzde 75.3 seviyesinde gerçekleşti. Tüketim mallarında aralıkta 74.1 olan kapasite kullanım oranı ocak ayında 73.0 oldu.

YORUMLAR YAZ