BIST şirketlerinden güncel haberler

BIST şirketlerinden güncel haberler

Alfa Solar Enerji A.Ş. (ALFAS)

Alfa Solar Enerji’nin 2022 yılı 9 aylık konsolide olmayan net kârı 274.019.615 TL olarak açıklandı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net kârı ise 26.808.670 TL olarak kaydedilmişti.

Doğan Holding (DOHOL)

Doğan Holding’in doğrudan bağlı ortaklığı Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’nin 41.500.000 TL ödenmiş sermayesinde şirketin sahip olduğu %69,83 oranındaki 28.980.815,63 adet payın, şirketin yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (% 75 oranında) ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (% 25 oranında) 27.000.000 euro bedelle satılmasına karar verildi.

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)

Mercan Kimya, bağlı ortaklıklarından 60.000.000 TL ödenmiş sermayeli Cosmer Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınarak halka açık hale gelmesi ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini teminen Esas Sözleşme Tadil Metninin Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşüne sunulması için gerekli başvuruda bulunulduğu hususu 31 Mayıs 2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamamız ile duyurulmuştu.

Bu doğrultuda şirket, Cosmer Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı işlemine başlanıp başlanmayacağı kararını, 30.06.2023 tarihli mali tablolar açıklandıktan sonra vereceğini açıkladı

Türkiye Halk Bankası (HALKB)

JCR Eurasia Rating, Halkbank’ı en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu “AAA (tr)”, Kısa Vadeli Ulusal Notunu “J1+ (tr)”, görünümlerini ise “Stabil” olarak teyit etti. Ayrıca bankanın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını “BB” olarak teyit edilirken, ilgili notların görünümlerini “Negatif” olarak revize edildi. 

Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK)

MİA Teknoloji, %100 oranında pay sahibi olduğu Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi potansiyel büyüme ve yatırımlar dikkate alınarak 1.000.000 TL’ den 10.000.000 TL’ye artırıldığını ve tamamının nakden ödendiğini duyurdu.

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)

MLP Sağlık Hizmetleri, 29.11.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 75,95 TL – 79,70 TL (ağırlıklı ortalama 77,88 TL) fiyat aralığından toplam 16.000 TL nominal değerli MPARK payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, 29.11.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 6.700.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3,2206’ya ulaştı.

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN)

Esenboğa Elektrik, 29.11.2022 tarihinde bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 32,56 – 34,18 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı pay alımı yaptı. Bu işlem ile birlikte şirketin, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 29.11.2022 tarihi itibarıyla %75,866 sınırına ulaştı.

VBTS kapsamına alınan hisseler

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EDIPIEYHO ve PCILT paylarında 30/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

IHLASRYSAS ve VBTYZ payları 30/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.