BIST şirketlerinden güncel haberler

BIST şirketlerinden güncel haberler

Özsu Balık Üretim A.Ş.

Özsu Balık Üretim A.Ş.’nin (Şirket) 20.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlandı. Şirketin sermayesini temsil eden 60.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alındı. 

Halka arz edilen Şirket payları 29/11/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar’da pay başına 7,69 TL’den, “OZSUB.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD)

Yayla Agro, Niğde Fabrikası stratejik yatırımı finansmanı için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile 600 milyon TL tutarında yatırım taahhütlü avans kredisi sözleşmesi imzaladı. Kredi 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadelidir.

QNB Finansbank A.Ş. (QNBFB)

QNB Finansbank, Enpara hizmet işletmesinin banka bünyesinden çıkarılabileceği en uygun yöntemin tespiti için Genel Müdürlüğe yetki verdi

QNB Finansbank bünyesinde “Enpara” ticari markası altında sunulmakta olan Enpara bankacılık hizmetlerinin bankadan bağımsız ve ayrı bir tüzel kişilik altında sürdürülmesinin değerlendirilmesi, bankanın hakim hissedarı (QNB Grup) ve azınlık pay sahiplerinin hissedar sıfatlarının korunduğu devir, bölünme ve sair yeniden yapılandırma usulleri dahil olmak üzere, Enpara hizmet işletmesinin banka bünyesinden çıkarılabileceği en uygun yöntemin tespit edilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve/veya yaptırılması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildi.

Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret AS (RUBNS)

Rubenis Tekstil, şirketin devam eden yatırımları arasında yer alan Ataköy Prestij Konakları projesinde B Blokta yer alan 3+1 tipindeki bir adet dairenin toplam 18.638.000 TL tutarla sözleşme ile peşin bedelle satıldığını duyurdu. Satış tutarının tamamı nakden tahsil edildi.

Projede bugüne kadar 5 adet daire satışı gerçekleştirilmiş olup bu satışlardan 90.181.393 TL hasılat elde edildi.

Manas Enerji Yonetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS)

Manas Enerji, E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.’nin (E-DATA) talep edeceği zamanlarda ve miktarda, E-DATA’nın üretme ve ürettirme iznine sahip olduğu “İkom sMOD-M” isimli cihazın çeşitli versiyonlarının E-DATA tarafından sunulacak olan “Teknik Şartname”ye uygun olarak şirket tarafından üretilmesine ilişkin olarak hazırlanan sözleşmenin kabul edilerek imzalanmasına karar verdi. Söz konusu karar çerçevesinde E-DATA ile şirket arasında 28.11.2022 tarihinde “Cihaz Üretim Sözleşmesi”  imzalandı.

Türk Hava Yolları (THYAO)

Moody’s, THY’nin BCA notunu caa1’den b3’e yükseltti, B3 olan CFR notunu teyit etti.

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PRDGS)

Pardus Girişim, girişim yatırımı portföyünde bulunan ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılan 08.11.2022 tarihli genel kurul toplantısında; ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin 155.000.000 TL tutarlı sermayesinin, tamamı (B) Grubu olarak ihraç edilmek üzere 37.500.000 TL artırılarak 192.500.000 TL’ye çıkarılmasına, ihraç edilecek 37.500.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların beher fiyatının primli olarak 2,976 TL olarak belirlenmesine, 37.500.000 TL nominal değerli payların (B) Grubu toplam 111.600.000 TL bedelle A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na tahsis edilmesine karar verildiği 08.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızla kamuoyuna duyurmuştu.

Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından taahhüt edilen sermaye ödemesinin yapılması ile ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından söz konusu sermaye artırım işlemine ilişkin süreç tamamlanmış olup, sermaye artırım işlemi  25.11.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM)

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 24 Kasım 2022 tarihinde Aydem Yenilenebilir Enerji’nin uzun vadeli (LT IDR) derecelendirme notunu “B” ve not görünümünü “Negatif” olarak teyit ettiğini açıkladı.

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD)

Kardemir, Nisan 2022 tarihinde başlatmış olduğu 4 Numaralı Yüksek Fırın yenileme çalışmalarını, 25 Kasım 2022 ile tamamlayarak söz konusu fırın yeniden devreye aldı. Şirket, çelik üretim kapasitesini güçlendirme amacı ile verimlilik ve yatırım çalışmalarına
devam edeceğini açıkladı.

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., 25.11.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 73,35 TL –  74,75 TL (ağırlıklı ortalama 73,93 TL) fiyat aralığından toplam 13.000 TL nominal değerli MPARK payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, 25.11.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 6.670.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3,2062’ye ulaştı.

VBTS kapsamına alınan hisseler

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALFASJANTSKGYONATEN ve SEYKM payları 28/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

YORUMLAR YAZ