BIST şirketlerinden güncel haberler

BIST şirketlerinden güncel haberler

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)

Kontrolmatik, 28.11.2022 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, ABD’de 3GWh/Yıl kapasiteli batarya hücresi, batarya paketi ve enerji depolama sistemleri üretim tesisi kurulması amacıyla 40.000.000 dolar başlangıç sermayeli şirket kurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Söz konusu şirket Pomega Energy Storage Technologıes Inc. unvanıyla kuruldu. Kurulan şirkette, Kontrolmatik Teknoloji %50, Pomega Enerji %10, Kontrolmatik Technologies Inc. %7,5 pay sahip.

Erciyas Celik Boru Sanayi AS (ERCB)

Erciyas Çelik Boru, boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından, “Manavgat – Alanya – Gazipaşa – Anamur İlçeleri Faz 1 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi” ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için 20.02.2023 tarihinde açılan ihaleye iş ortağı ile birlikte teklif verildiğini 20.02.2023 tarihli KAP açıklamasıyla duyurmuştu. 

İhale komisyonu, ilgili mevzuatı çerçevesinde yapmış olduğu değerlendirmesinde ihaleye verilen tüm tekliflerin idarenin hesaplamış olduğu muhammen bedele göre yüksek olması sebebiyle uygun bulunmayarak ihalenin iptaline karar verdi. 

Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Koç Holding’in %77 oranında bağlı ortaklıklığı Aygaz A.Ş.’nin ise %20 oranında pay sahibi olduğu Enerji Yatırımları A.Ş. (EYAŞ) yönetim kurulu tarafından şirketin 2022 yılı net dönem zararının mahsubu sonrası kalan dağıtılabilir kaynaklarından 2.822.135.009,05 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması ve ödeme tarihinin 10 Mart 2023 olarak belirlenmesi teklifinin, EYAŞ’ın genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verildi. 

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret (ENSRI)

Ensari Deri, Tekirdağ İlinde bulunan fabrikasının yaklaşık 2.885 m2’lik çatı alanına Güneş Enerjisi Panellerinin yerleştirilmesi ve sistemin kurulum işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Söz konusu yatırım prosesi için şirket, Sanayi Bakanlığı’na başvuru yapıldığını hazır olan sistemin devreye alınabilmesi için gerekli olan izin için TREDAŞ’a (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.) başvuru yapıldığını bildirdi.

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS)

Çemtaş, 2022 yılı kârından brüt 50.487.840 TL (ödenmiş sermayenin % 50,0’i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 50,00 Kr); net 45.439.056 TL (ödenmiş sermayenin % 45,0’i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 45,00 Kr) tutarındaki nakit kâr payı olarak, 399.024.320 TL’nin ( ödenmiş sermayenin % 395,168737 oranında) bedelsiz sermaye artırımı yapılarak ortaklara hisseleri oranında pay biçiminde dağıtılmasına ve nakit kâr payının 29/05/2023 tarihinde ödenmesine karar verdi.

Çan2 Termik A.Ş. (CANTE)

Çan2 Termik, çıkarılmış sermayenin %50’sini aşan 185.332.488 TL’lik emisyon priminin 981.471.551 TL’lik geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, 1.369.088.647 TL’nin 2022 yılı dönem net kârından, mahsup sonrası kalan 796.139.063 TL’lik geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra 27.307.068 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 480.000.000 TL’nin bedelsiz sermaye artırımı yapılarak pay sahiplerine dağıtılmasına karar verdi.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA)

İhlas Ev Aletleri, daha önce yapılan özel durum açıklamasında, hava temizleme cihazı ve ultraviyole sterilizasyon sistemleri geliştirebilmek adına Ar-Ge merkezinde ürün geliştirme çalışmaları neticesinde ortaya çıkan prototip ürünün yürürlükteki mevzuat kapsamında test çalışmalarının tamamlanarak, teknik dosya ile T.C. Sağlık Bakanlığı’na müracaat edildiği kamuoyu bilgisine sunulmuştu. T.C. Sağlık Bakanlığı, söz konusu talebin uygun buldu. Şirket, ürünün ticarileştirme çalışmaları devam ettiğini bildirdi.

YORUMLAR YAZ