BIST şirketlerinden güncel haberler

BIST şirketlerinden güncel haberler

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)

ISDMR sırası, şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurulmuş olmasına istinaden 20/02/2023 Pazartesi seans başından itibaren yeniden işleme açılacak.

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN)

06.02.2023 tarihinde işlem sırası kapatılan Arsan Tekstil payları, devam eden kapalılık hali 5 işlem gününü geçtiğinden BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nin 8.1. maddesi gereğince 20.02.2023 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu tüm endekslerden çıkarılacak.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)

Tofaş, 2022 yılı ana ortaklığa ait net dönem kârını 8.562.191.000 TL olarak açıkladı. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 21.028.679 TL oldu.

Şirket, net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve şirketin Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, ortaklarına brüt %600,00 oranında toplam 3.000.000.000 TL nakit temettü ödenmesine karar verdi.

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarına %600,00 nispetinde ve 1 kuruşluk nominal değerde bir adet hisse senedine 6,00 Kr Brüt = Net nakit temettü ödenecek.

Diğer hissedarlara %600,00 nispetinde ve 1 Kr’luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 6,00 Kr, net 5,40 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 21 Mart 2023 olarak belirlenmesi öngörüldü.

Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY)

Akış GYO, pay geri alım programının, 3 takvim yılını kapsayacak şekilde ve geri alım için azami fon tutarının 60.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verdi.

Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi (GESAN)

Girişim Elektrik, Doğu Avrupa’da yerleşik uluslararası bir yatırımcı firma ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Probiştip Bölgesi’nde, finansmanı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından sağlanan ‘’Anahtar Teslim Güneş Enerjisi Santrali Yapımı İşi” için anlaşmaya vardı. Anlaşma bedeli 59.556.070 euro olarak bildirildi.

Yeni Gimat GYO (YGGYO)

Yeni Gimet GYO, pay geri alım programının azami 3 ay süreyle geçerlik olacak şekilde; 50.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 1.000.000 adet (1.000.000 TL Nominal) olarak belirlenmesine karar verdi.

2022 yılı bilançolarını açıklayan şirketler

Halkbank’ın (HALKB) 2022 yılı 12 aylık konsolide net kârı 15.465.512.000 TL oldu. Önceki dönem net kâr: 1.835.971.000 TL

Akçansa’nın (AKCNS) 2022 yılı 12 aylık konsolide olmayan net kârı 1.520.572.896 TL olarak açıklandı. Önceki dönem: 303.618.933 TL

Vestel Beyaz Eşya’nın (VESTL) 2022 yılı 12 aylık konsolide olmayan net kârı 1.424.466.000 TL oldu. Önceki dönem: 1.518.592.000 TL

Albaraka Türk’ün (ALBRK) 2022 yılı 12 aylık konsolide olmayan net kârı 1.365.496.000 TL oldu. Önceki dönem: 104.403.000 TL

Halk GYO’nun (HLGYO) 2022 yılı 12 aylık konsolide net kârı 6.602.399.467 TL olarak gerçekleşti. Önceki dönem: 378.556.382 TL

Teknosa’nın (TKNSA) 2022 yılı 12 aylık konsolide olmayan net kârı 524.927.000 TL oldu. Önceki dönem: 131.464.000 TL