BIST şirketlerinden güncel haberler

BIST şirketlerinden güncel haberler

Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. (AKSA)

Aksa Akrilik Kimya’nın 2022 yılı 12 aylık konsolide net kârı 3.422.038.000 TL olarak açıklandı. 2021 yılı için açıklanan konsolide net kâr, 1.167.208.000 TL olarak açıklanmıştı.

Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)

Hektaş’ın 2022 Yılı 12 aylık konsolide net kârı 802.289.709 TL oldu. Şirketin 2021 yılı 12 aylık net Kârı 319.390.940 TL olmuştu.

Hektaş’ın %100 bağlı ortaklığı olan Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi amacıyla halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliği başvurusu 15.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapıldı.

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)

Sasa Polyester Sanayi A.Ş., SASA paylarının geri alımı kapsamında alınacak payların şirket iç kaynaklarından karşılanacağını ve azami fon tutarının 500.000.000 TL olmasına kare verdi. Geri alınacak azami pay sayısı ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlendi. Geri alım programının azami süresinin 1 yıl olarak belirtildi.

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG)

Smart Güneş Enerjisi geri alım programı çerçevesinde geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %0,327’sini temsil eden 1.000.000 TL nominal değerde olacağını, geri alım için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 75.000.000,00 TL olmasına karar verdi.

Aygaz A.Ş. (AYGAZ)

Aygaz, 2019 yılı başında Londra’da faaliyetlerine başlayan Aygaz UK şubesinin, operasyonel verimlilik hedefleri ve küresel emtia piyasalarında artan volatilite sebebiyle şube faaliyetlerinin şirketin risk profili ile uyumlu olmaması değerlendirilerek kapatılmasına karar verdi.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)

Anadolu Hayat, 01.01.2023 – 31.01.2023 dönemine ait brüt prim üretimini hayat dalı 483.712.640,80 TL, hayat dışı 354.967,76 TL olmak üzere toplam 484.067.608,56 TL olarak gerçekleştirdi.

Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN)

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. sürdürülebilirlik hedefleri ile uygulamaları ve 2022 – 2026 dönemi stratejileri doğrultusunda, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmesini teşvik eden; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)”ne imzacı şirket olarak kabul edildi.

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN)

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. sürdürülebilirlik hedefleri ile uygulamaları ve 2022 – 2026 dönemi stratejileri doğrultusunda, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmesini teşvik eden; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)”ne imzacı şirket olarak kabul edildi.

Margun Enerji Üretim (MAGEN)

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sürdürülebilirlik hedefleri ile uygulamaları ve 2022-2026 dönemi stratejileri doğrultusunda, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmesini teşvik eden; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)”ne imzacı şirket olarak kabul edildi.

BMS Çelik Hasır (BMSCH)

BMS Çelik Hasır, BİST’de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına karar verdi. Geri alıma konu edilebilecek pay sayısı azami 700.000 adet olarak belirlendi. Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 10.000.000 TL olurken geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 3 ay olarak belirlenmesine karar verildi.

Bms Birleşik Metal (BMSTL)

BMS Birleşik Metal BİST’de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına karar verdi. Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 525.000 adet olarak belirlendi. Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 20.000.000 TL olacak ve öngörülen azami süre 3 ay olarak planlandı.

Şok Marketler (SOKM)

Şok Marketler, deprem bölgesinde bulunan mağazalarından depremden önemli derecede etkilenen ve kalıcı olarak kapalı kalacağı öngörülen mağaza sayısı yaklaşık 250 olduğunu, ve mağazalarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. 

Ard Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ)

ARD Grup, pay geri alım programı kapsamında geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 10.000.000 adet olarak belirlenmesine, geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 75.000.000 TL olarak olmasına karar verdi. Pay geri alımı için ayrılacak olan fon, şirketin öz kaynaklarından karşılanacak. Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 1 yıl olmasına karar verildi.

Aztek Teknoloji (AZTEK)

Aztek Teknoloji, ABD merkezli Harman International Industries ile orijinali 1 Mayıs 2015 tarihinde imzalanan “Yetkili Distribütörlük Anlaşması”nın bir parçası olan ve anlaşmanın yıllık periyotlarda uzatılmasını içeren ek protokolün 15.02.2023 tarihinde imzalandığını duyurdu. Anlaşma gereği her yıl yenilenen ek protokolle taraflar orijinal anlaşmanın 31 Aralık 2023 tarihine kadar olan yeni dönem için uzatılmasında mutabakat sağladı.

Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM)

Oncosem, Özel Batı Hastanesi ile Oncocare Smart İkili Otomatik Kemoterapi İlaç Hazırlama Cihazı ile Otomatik infüzyon kemoterapisi hizmeti kapsamında 36 ay vadeli, toplam 4.176.000,00 TL bedelle sözleşme imzaladı.

YORUMLAR YAZ