BIST şirketlerinden güncel haberler

BIST şirketlerinden güncel haberler

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ASELS

Aselsan, Tusaş – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile uluslararası müşterilerinin son kullanımına yönelik aviyonik sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 57.855.384 dolar tutarında iki satış sözleşmesi imzaladı. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2024 – 2025 yıllarında gerçekleştirilecek.

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. TLMAN

Trabzon Liman ile Med Marine Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 4.300.000 euro bedelle 24 metre 60 TBP çeki gücüne ve konvansiyonel pervane sistemine sahip,  açık deniz römorkörü yapım sözleşmesi imzalandı. Tahmini teslim süresi 31.12.2023 olarak belirlendi ve yapılacak olan yatırım için 860.000 euro peşinat ödendi.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. KONTR

Kontrolmatik, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022/746723 İKN’lu “Mevcut Katodik Koruma Sisteminin Revizyonu, Uzaktan İzlenilmesi ve Kontol Edilmesi İşleri” ihalesinde vergiler hariç 74.975.000,00 TL bedelle, idarenin düzenlemiş olduğu “E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”na göre uygun bulunan teklifler içerisindeki en iyi teklifi verdi.

Şirket, söz konusu ihaleye ait sözleşmenin vergiler hariç 74.975.000,00 TL bedel ile imzalandığını duyurdu.

Global Yatırım Holding ’in Maçkolik halka arzı bilgilendirmesi

Şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Yatırımcılarımız tarafından konuya ilişkin Şirketimize yöneltilen çeşitli sorular ve talepler doğrultusunda Maçkolik halka arzı hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.

Şirketimizin % 66,6 oranında bağlı ortaklığı olan İstanbul Portfoy Yönetimi A.Ş. (“İPY”)’ nin kurucusu ve yöneticisi olduğu İPY Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nde sahip olduğu %34 oranındaki payı halka arz etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (“SPK”) onay aldığı tarafımıza bildirilmiştir. Fonun sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli hisse senetleri 38 TL sabit fiyat ve talep toplama yöntemi ile İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum tarafından halka arz edilecektir.

Halka arz sonrası Maçkolik’in halka açıklık oranı %34 olurken, İPY Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun söz konusu halka arzdan 323 milyon TL hasılat elde etmesi beklenmektedir. Söz konusu hasılat, İPY’nin kurucusu olduğu fona ait performans ücreti dahil giderler düşüldükten sonra aralarında emeklilik fonları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, tamamlayıcı emeklilik kurumları ve nitelikli bireysel yatırımcılar olan 43 yatırıcımcıya hisseleri oranında ödenecektir.”

Hub Girişim Sermayesi HUBVC

Hub Girişim Sermayesi, 31.12.2022 tarihinde imzalanan Note Purchase Agreement kapsamında yatırım öncesi değerlemesi 8.000.000 dolar olan DatAnchor Inc.’ye 100.000 dolar tutarında, sermayeye dönüştürülebilir borç verilmesine karar verdi.

Verilen bu borca geri ödeme gününe kadar yıllık %8 mevduat faiz oranı üzerinden faiz işletilecek olup, sermayeye dönmesi sırasında, şirketimiz verilen borç tutarı ile tahakkuk edecek faiz tutarı toplamı karşılığı yeni pay edinme hakkına sahip olacak.

Adese Gayrimenkul Yatırım ADESE

Adese Gayrimenkul, daha önce kuruluşu hakkında bilgi verdiği Asto Gayrimenkul Tic. A.Ş.’nin kuruluş işlemleri tamamladı ve şirket, 02.01.2023 tarih ve 10738 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildi.

Net Holding A.Ş. NTHOL

Net Holding A.Ş., 02.01.2023 tarihinde payları ile ilgili olarak 15,65 – 15,73 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte şirketin sermayesindeki payları 02.01.2023 tarihi itibarıyla %15,78 sınırına ulaştı.

Pay geri alımı yapan şirketler

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., 02.01.2023 tarihinde 78,55 – 79,60 TL fiyat aralığından (Ortalama 78,8173) 1.478 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu ESEN payları 15.500 adede ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,0242)

LDR Turizm A.Ş., 02.01.2023 tarihinde 95,30 TL – 95,60 TL fiyat aralığından (ortalama 95,45 TL) 25.000 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu LIDER payları 3.350.000 adede ulaştı.

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., 02.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 87,50 TL – 90,40 TL (ağırlıklı ortalama 88,83 TL) fiyat aralığından toplam 49.542 TL nominal değerli MPARK payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, 02.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 7.400.00 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3,5571’e ulaştı. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 5,0758 ‘dir.

VBTS kapsamına alınan hisseler

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KGYO payları 03/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek. Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

SAMAT payları 03/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

ULAS payları 03/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.