BIST şirketlerinden güncel haberler

BIST şirketlerinden güncel haberler

Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GESAN)

Girişim Elektrik, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.’nin güneş paneli üretimi amacı ile kurulan bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş. için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılmış olan yatırım teşvik başvurusunun onaylandığını duyurdu.

2023 yılı ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi hedeflenen güneş paneli üretimi için başvuru tarihi itibarıyla toplam yatırım tutarı 238.217.474 TL olarak açıklandı.

Yatırım Teşviki kapsamında yararlanılacak destek unsurları aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

1) Sigorta Primi İşveren Hissesi

2) Vergi İndirimi

3) Gümrük Vergisi Muafiyeti

4) KDV İstisnası

Türk Telekom (TTKOM)

Türk Telekom, Sinosure sigortası kapsamında, Bank of China Ltd. Shenzhen Branch, Bank of China Ltd. Grand Cayman Branch, Bank of China Ltd. Hungarian Branch, The Export-Import Bank of China (birlikte “Orijinal Kreditörler”) ve Bank of China Turkey A.Ş. (Aracı Banka) arasında 200 milyon Euro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzaladı.

Söz konusu kredinin nihai vadesi Aralık 2027, yıllık faiz oranı EURIBOR + %1,40 olup, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dâhil toplam maliyeti ise yıllık EURIBOR + %2,76 oldu.

Pera Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEGYO)

Pera GYO, şirket nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla varlıkların satış yöntemi yerine, şirket çıkarları çerçevesinde “Sat ve Geri Kirala” yöntemi ile finansman sağlanmasına karar verdi.

Bu çerçevede geçmişten gelen faaliyet kaynaklı borçların kapatılması, kısa-orta vadede likiditenin arttırılması amacı ile Denizli’nin Merkezefendi İlçesindeki 510 m2 yüzölçüm gayrimenkulünün 5.850.000 TL bedelle “Sat ve Geri Kirala” yöntemiyle satılması ve sözleşme vadesi sonunda geri alınması için şirket ile Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. arasında Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

VBTS kapsamına alınan hisseler

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKENR, GWIND ve {19563|SILVR}} payları 21/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

DOGUB, MIATK, MNDRS ve ORGE paylarında 21/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

Arçelik A.Ş. (ARCLK)

Türkiye Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu TÜBİTAK’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Programı’na Arçelik de dahil oldu. Arçelik, TÜBİTAK desteğiyle Çayırova’daki kampüsünde “İleri Malzeme, Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Öncül Araştırma Laboratuvarı” kurdu. Arçelik’in Öncül Araştırma Laboratuvarının, yurt içi ve yurt dışı doktoralı araştırmacıları Ar-Ge ekosistemine kazandıracak bir çekim merkezi olması ve Türkiye’nin teknoloji yol haritalarına ve stratejik eylem planlarına destek olması hedefleniyor.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)

Kontrolmatik’in yüksek teknoloji odaklı ve dikey entegrasyon yatırım stratejisi kapsamında bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.’nin almış olduğu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; LFP katot aktif materyal üretimi yapmak için 5.000 Ton/Yıl kapasiteli üretim tesisi kurulmasına karar verdi. Yatırım miktarının yaklaşık 1,4 milyar TL olması öngörülüyor.

Şekerbank (SKBNK)

Şekerbank, bağlı ortaklığı Şeker Finansman’ı devralmak suretiyle birleşme işlemi onayı için SPK başvurusu yaptı.

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM)

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin bağlı ortaklığı Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş.’nin mevcut Tedarik Lisansı kapsamında EPDK’ya 1.400 MW’lık müstakil depolama tesisi başvurusu uygun bulundu. 

Müstakil depolama tesisleri icin TEİAŞ’dan alınan bağlantı görüşlerine istinaden Resmi Gazete’de 19 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan mevzuatlar kapsamında 400 MW GES ve 100 MW RES olmak üzere toplam 500 MW kapasite icin yönetmeliğin yayımlandığı aynı gün ön lisans başvurusu yapıldı.

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS)

MMC Sanayi, 24.10.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan tahsisli sermaye artırımı kararına ilişkin olarak 18.11.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu. 

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN)

Europen paylarının ilk halka arzından elde ettiği gelire ilişkin izahname ve ekinde kamuya duyurulan sermaye artımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin raporda yer alan yatırım kalemlerinde; Son aylarda yaşanan enerji fiyatlarındaki yüksek artışlar, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talepteki artış ve üretimi planlanan camın ithalat oranının yüksek olması nedeniyle değişikliğe gidilerek elde edilen fonun; güneş enerjisi panel camı üretiminde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen şekilde revize edilmesine karar verdi.

  • Güneş Enerjisi Panel Camı Üretimi Fabrikası (%52 – %57)
  • Yatırımlara ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi (%30 – %35)
  • Mevcut Faaliyetlere İlişkin İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi
    (%5 – %7)
  • Kısa Vadeli Kredilerin Kapatılması (%5 – %7)

Pay geri alımı yapan şirketler

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.,18.11.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 70,00 TL – 70,85 TL (ağırlıklı ortalama 70,46 TL) fiyat aralığından toplam 12.300 TL nominal değerli MPARK payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, 18.11.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 6.546.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3,1466’ya ulaştı.

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., 18.11.2022 tarihinde 65,25 – 67,05 TL fiyat aralığından (Ortalama 66,5415) 1.000 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu ESEN payları 867.000 adede ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,3547)

Şirket, ayrıca 18.11.2022 tarihinde bağlı ortaklığı MAGEN payları ile ilgili olarak 27,50 – 28,00 TL fiyat aralığından 2.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte şirketin, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 18.11.2022 tarihi itibariyle %75,863 sınırına ulaştı.

YORUMLAR YAZ